Ontmoeting

Tafels van Vrede promoot de dialoogmethodiek. Regelmatig organiseren we ontmoetingen waar één op één gesprekken plaatsvinden naast de groepsontmoetingen. Een groep vrijwilligers zorgt voor een Syrisch hapje en drankje en anderen voor een muziek en sfeer.

Screen Shot 2016-03-11 at 10.57.05

Om de dialoog in banen te leiden hebben we een flyer ontworpen. Hierop staan de 7 regels van de dialoog. De 7de kan ingevuld worden door de deelnemer en deze inbrengen in de groep voordat de dialoog begint.